Kamin v sodobnih gradnjah

by | Blog

Nizkoenergijske in pasivne hiše so zasnovane z mislijo na okolje in energetsko učinkovitost. Vključitev kaminske peči v tako hišo ima majhen vpliv na okolje, saj so nedavne študije pokazale, da so drva eden najbolj trajnostnih in obnovljivih virov toplote. In na kakšen način lahko v dom z nizkimi toplotnimi potrebami vključimo prasketanje ognja?

Dovod zraka

Koncept takih hiš je izkoriščanje podnebja za uravnavanje toplote v domu s čim manjšim vplivom na okolje. Da bi ohranili stalno temperaturo v notranjosti objekta, so nizkoenergijske hiše izjemno dobro izolirane, kar pa pomeni, da je pretok zraka v stavbo in iz nje zelo omejen. Zato je za popolno zgorevanje drv v kurišču zrakotesnega prostora nujno potreben dovod zraka od zunaj, kar zagotavlja delovanje kurišča neodvisno od zraka v prostoru. Obstaja več možnosti izvedbe zajema zunanjega zraka, npr. v tlaku, po vertikali skozi zračni kanal dimniškega sistema, s prebojem zunanje stene za kuriščem ipd.

Toplotna moč in akumulacija

Ker so v nizkoenergijskih hišah toplotne potrebe nizke, je pravilna izbira manjšega kaminskega vložka z manjšim kuriščem in posledično nizko nazivno močjo. Glede na energetsko učinkovitost objekta je izziv preprečevanje pregrevanja prostora. Zato je treba večji del toplote, ki nastane ob gorenju shraniti v akumulacijski oblogi, ki toploto oddaja v prostor enakomerno in še dolgo po gorenju. Z izbiro materialov s sposobnostjo visoke akumulacije tako ogrevamo bivalne prostore tudi do 20 ur. Sevanju toplote skozi stekleno površino se ne moremo izogniti, zato naj bodo steklene površine kuriščnih vratc čim manjše. Poudariti moramo, da uporabnik bistveno vpliva na nazivno moč s količino naloženih suhih drv. Pravilen način kurjenja vam prikažemo po montaži kamina.

V zadnjem času so pogoste organske oblike oblog kaminskih peči, ki z mehko linijo objamejo maso dimovodnih kanalov. Dimovodne kanale uporabimo kadar želimo dodatno izkoristiti toploto dimnih plinov, ki po ogretju enakomerno potujejo po dimovodnih kanalih in postopoma enakomerno oddajajo toploto v prostor. Take peči so običajno osrednji element prostora in ustvarjajo izredno bivalno ugodje.

Arhitekt svetuje

Pogosto se srečamo z željo strank po kurišču z večjo zasteklitvijo, kar pa v nizkoenergetskih objektih ni primerno. Zato se poslužujemo optičnih povečav kurišča, ki jo najpogosteje dosežemo s črno kovinsko oblogo, saj so običajno tudi kovinski okvirji vratc črne barve. Kovinsko oblogo lahko združimo z nišo za drva, predali ipd.

Del kamina je lahko tudi peč za peko, ki lahko deluje popolnoma neodvisno od dimnih plinov iz kurišča. To pomeni, da lahko pečico uporabljate tudi poleti, ne da bi pri tem ogrevali prostor.

 

Vabljeni na posvet!