Požarna varnost

by | Blog

Za zagotavljanje požarne varnosti pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav je potrebno upoštevati smernice Slovenskega združenja za požarno varstvo SZPV 407. Če je kamin ali že predvidena pred gradnjo hiše, mora biti njeno načrtovanje vključeno v zasnovo požarne varnosti, ki je sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru naknadne vgradnje se izdelava zasnove požarne varnosti ne zahteva.

Pri vgradnji kamina velja izpostaviti nekaj navodil glede požarne varnosti:

 

  • Kurilne naprave morajo biti od gradbenih elementov iz gorljivih materialov toliko oddaljene ali tako zaščitene, da se površina teh gradbenih elementov pri nazivni moči kurilne naprave ne segreje na več kot na 85 °C. Pri namestitvi kurilne naprave je treba upoštevati navodila za odmike, ki jih v tehnični specifikaciji navaja proizvajalec. Če teh podatkov ni, mora biti odmik vsaj 40 cm.
  • Pred odprtino za kurjenje kurišča na trda goriva je treba tla iz gorljivih materialov zaščititi z negorljivo talno oblogo. Negorljiva talna obloga mora segati pred odprtino za kurjenje vsaj 50 cm, ob straneh pa vsaj 30 cm preko odprtine.
  • Gradbeni elementi iz gorljivih materialov morajo biti od odprtin za kurjenje pri odprtih kaminih zgoraj in ob straneh odmaknjeni vsaj 80 cm. Pri izvedbi z zaščito proti toplotnemu sevanju z obojestranskim zračenjem zadošča odmik 40 cm.
  • Pri vgradnji dimnika je potrebno posvetiti pozornost požarni zaščiti dimovodne naprave pri prehodu skozi lesene in strešno konstrukcijo. Hkrati mora imeti dimnik iz nerjavne pločevine, četudi troslojen, protipožarni jašek.