Primerna vrsta drv za kamin

by | Blog

Kakšna vrsta drv je primerna za uporabo v kaminu in kaminskih pečeh?

1. Za energent uporabite le suha, neobdelana polena z vsebnostjo vode pod 20 %.

Vlažen, sveže posekan ali nepravilno skladiščen les ima visoko vsebnost vode, zato slabo gori, se kadi in oddaja malo toplote. Uporabite le drva, ki so bila vsaj dve leti skladiščena v suhem in zračnem prostoru. Suh les ima bistveno višjo kurilno vrednost, zato je poraba lesa manjša, posledično bo tudi vpliv izgorevanja na okolje manjši.

Les Vsebnost vode [g/kg lesa] Kurilna vrednost [kWh/kg] Večja poraba lesa [%]
Zelo suh 100 4,5 0
2 leti skladiščen 200 4 15
1 leto skladiščen 350 3 71
Sveže posekan les 500 2,1 153

Suh les ima kurilno vrednost pribl. 4 kWh/kg, svež les le 2 kWh/kg, zato je za enako toplotno moč potrebna dvojna količina lesa.

 

2. Kakšno količino toplote kupim, če kupim les po teži?

Les Vsebnost vode [%] Količina toplote [kWh]
500 kg sveže posekanega lesa 50 500 kg x 2,0 kWh/kg = 1000 kWh
500 kg predsušenega lesa 30 500 kg x 3,3 kWh/kg = 1650 kWh
500 kg suhega lesa 15 500 kg x 4,1 kWh/kg = 2050kWh

Za uporabo v kaminu so najbolj primerni listavci, kot sta na primer breza in bukev.

Toplote ne uravnavajte z zmanjševanjem dotoka zgorevalnega zraka. Ob pomanjkanju zgorevalnega zraka je izkoristek energenta precej manjši.

Hkrati se zaradi nezgorelih delov povečajo tudi emisije. Prevelike količine goriva ali neprimerno gorivo lahko povzroči prekomerno segrevanje in s tem okvare. Zaradi preveč ali pa neprimernega goriva lahko pride do pregrevanja in s tem okvare kamina.

Vir: Navodila za uporabo Brunner Arhitektur Kamin